Zagreb za PET, PETek za Zagreb!

Zagreb kakav treba biti 2025. i kakav će postati!

Grad Zagreb, glavni grad Hrvatske, u integriranoj Europi postat će vodeća multikulturalna metropola na raskrižju Srednje i Jugoistočne Europe.

Zagreb će u jednakoj mjeri vrednovati tradiciju i baštinu, zavičajni karakter povijesnog dijela grada kao i suvremeni ambijent koji nastaje širenjem grada te razvojne trendove koje donosi znanstveni, tehnološki i gospodarski rast pod okriljem očuvanja zelenog ekosustava.

Usmjerenje prema razvoju društva znanja bit će primat utemeljen na višestoljetnoj povijesnoj jezgri zagrebačkog sveučilišta i brojnih odgojno-obrazovnih ustanova uz prihvaćanje novih trendova kreativnih industrija, sustavnu integraciju novih znanja, poticanje poduzetništva i tradicionalnih obrta.

Zagreb će uvijek biti vodeći kulturni i sportski centar šire regije kroz kvalitativno, fizičko i materijalno povećanje infrastrukture i potražnje. Posebnu ću pažnju usmjeriti na dostupnost kulturnih i sportskih sadržaja kako mladima tako i svim generacijama, kao i socijalno ranjivim populacijama, na načelu ravnomjernosti s ciljem stvaranja kulture zajedništva i razumijevanja te očuvanja zdravlja.

Provodit ću dosljedno načela održivog razvoja s ciljem razvoja modernog, zelenog Zagreba, imajući na umu da se izvrsnost i konkurentnost može ostvariti samo u ambijentu u kojem se resursi prepoznaju, poštuju, čuvaju, s pažnjom koriste, gdje se prirodna i kulturna baština vrednuje kao javno dobro dostupno pod istim uvjetima svim građankama i građanima našeg grada.

U razvojnoj će politici grada doprinos blagostanju građana Zagreba i briga za javne interese bit temeljni uvjeti za postizanje i ostvarivanje suradnje s lokalnim, državnim i globalnim poslovnim partnerima. Zagreb će na temeljima tradicije suradnje i međusobnog uvažavanja ljudi svih vjeroispovijesti te različitosti, poticati dijalog te razvijati kozmopolitski duh suvremene metropole koja će s pažnjom brinuti o svima, a posebno o ranjivim skupinama i osobama s invaliditetom.

 

 

Grad Zagreb će ovu viziju ostvariti kroz pet strateških razvojnih procesa:

  1. Postaviti sustav odgovornog, kompetitivnog i razumnog upravljanja gradom i njegovim resursima, uz potpunu transparentnost, decentralizaciju mjesne samouprave te pozicioniranje i predstavljanje Zagreba kao metropole visoke kvalitete življenja;
  2. Revitalizirati i obnoviti povijesno središte grada u paralelnom i ravnopravnom procesu razvoja svih njegovih dijelova, posebno stradalih u potresu, u duhu urbanog identiteta gradskog stanovništva strateški vodeći brigu o prostornom planiranju Grada njegujući prirodne i kulturne vrednote
  3. Omogućiti stanovnicima grada brz, pouzdan i ugodan javni prijevoz uz minimiziranje šteta za okoliš rješavajući svakodnevne gužve na prometnicama i parkiralištima uz posebnu brigu o zaštiti okoliša i stvaranju nepotrebne buke;
  4. Riješiti problem zbrinjavanja otpada na cijelom području grada sukladno suvremenim znanjima iz područja zelene i održive ekonomije, štiteći prirodne resurse kao i vodno bogatstvo grada;
  5. Razviti jaku sinergiju između obrazovnih, kulturnih, sportskih i ostalih institucija kako bi se grad visoko pozicionirao po kvaliteti života u mreži metropola Nove Europe.

Grad Zagreb će rast kvalitete života svojih građana ostvarivati na razvoju čistih industrija, financija, transporta, trgovine, turizma, kulturnih i kreativnih industrija, medicinskih usluga, obrazovanja, znanosti i sporta.